Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.

Daha fazla bilgi için bir hekim veya eczacıya başvurunuz.

Son Güncelleme Tarihi: 10.07.2015

 
 
 

Sorumluluk
 

Bristol-Myers Squibb bütün dikkatini ve enerjisini hastaların ciddi hastalıkları yenmesine yardım eden yenilikçi ilaçları keşfetme, geliştirme ve kullanıma sunma Misyon’una yoğunlaştırmıştır. Bundan başka, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik Taahhüdü’nü yerine getirmeye de kararlıdır.

Şirketimiz dürüstlük ilkesiyle yönetilir. BioPharma lideri olarak, sorumluluklar ciddiye alınıp daima bütün dünyada hizmet sunulan hastalar, şirket, şirket çalışanları, hissedarlar ve çeşitli topluluklar için en iyisinin, en yararlısının yapılması için çaba gösterilmektedir.

Bütün dünyada hastalar sık sık sağlık hizmeti ve bakımı açılarından eşitsizlikler ve bariyerler ile karşılaşmaktadır. Kimi popülasyonların – özellikle şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşayan dar gelirli kimseler, kadınlar, azınlıklar ve marjinal kişiler – sağlık konusunda ulaştıkları sonuçlar diğerleri ile karşılaştırıldığı zaman daha kötüdür. Bristol-Myers Squibb Vakfı Afrika’da HIV/AIDS, Asya’da hepatit, A.B.D.’de ciddi mental hastalıklar, ve Orta ve Doğu Avrupa’da kanser alanlarında sağlık bakımında karşılanmamış gereksinimlere yönelmek ve bu hastalıklar ile mücadele etmek üzere kurulmuştur. Kısa bir süre önce, A.B.D.’de tip 2 diyabete karşı en büyük şirket inisiyatifi olan Together on Diabetes® kampanyası başlatılmıştır.

Bu programların modeli Bristol-Myers Squibb’in çığır açan SECURE THE FUTURE® programıdır. $150 milyon değerindeki bu program 240’dan fazla projeye kaynak sağlamış olup halen 20 Afrika ülkesinde, klinik bazlı tıbbî bakım ile geleneksel sağlık eğitimini ve destekleyici bakımı birleştiren programları desteklemektedir.

Bristol-Myers Squibb Hasta Destek Vakfı ise, A.B.D.’de maddî durumları elverişsiz olan, genellikle özel reçeteli ilaç sigortaları bulunmayan ve Medicaid ya da başka herhangi bir federal, eyalet ya da yerel sağlık programı kapsamında reçeteli ilaç planlarına dahil edilmeyen uygun hastalara bedava ilaç sağlar. Bunun yanı sıra, Bristol-Myers Squibb Vakfı ani doğal afetlerde insanî yardımın zamanında götürülebilmesine faydalı olmak amacı ile, uluslararası yardım kuruluşlarına kaynak sağlamıştır. Kaynaklar ve uluslararası yardım kuruluşları ile olan ilişkiler ayrıca gelişmekte olan ülkelerde sağlık bakım kaynaklarının büyütülmesi için de kullanılmaktadır.

Bristol-Myers Squibb iyi bir komşu olmak için çaba göstermekte, içinde yaşadığı ve çalıştığı topluluklara destek vermektedir. Özellikle ilgi duyulan alanlar kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ile işbirliği yapıp toplumun karşılanmamış tıbbî gereksinimlerinin ele alınması, yerel okullarda fen eğitiminin iyileştirilip öğrencilerin bu sürece dahil edilmeleri, ve hayırseverlik ve gönüllülük esasları doğrultusunda ihtiyacı olanlara yardım edilmesidir.

Doğal kaynakların korunması şirketin temel taahhütlerinden biridir. 2000 yılında başlatılan 2010 Sürdürülebilirlik Hedefleri doğrultusunda tüm dünyada Bristol-Myers Squibb’in çevreye etkisi azaltılarak önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. O zamandan beri, şirket satış standartı haline getirilen enerji kullanımında yüzde 40 düşüş dahil olmak üzere, hedeflerinin çoğuna ulaşmış, hatta bunları geçmiştir. Özellikle Devens, Massachusetts’te bulunan ve en yeni teknolojiyi yansıtan biyolojik üretim tesisine Yeşil Bina Konseyi (Green Building Council) tarafından verilen LEED sertifikası şirket yönetimi için bir gurur kaynağıdır.

Bristol-Myers Squibb geleceğe odaklandığı için, tüm dünyada sürdürülebilir, etik ve uyumlu iş yapma taahhütü yeni nesil sürdürülebilirlik hedefleri (2015) ile pekiştirilmektedir. Şirket uzun yıllardan beri şeffaflığı arttıran ve kamunun duyduğu güveni güçlendiren halka açık raporlar yayınlamaktadır. İlk Global Rapor İnisiyatifi rehberi‘nin denenmesine yardım edildiğinden beri, bu güncellemeler bms.com’da şirket dışı ulaşıma açık raporların yönlendirilmesi için kullanılagelmiştir. Verilen sözlere karşı neler yapıldığı buradan izlenebilir.

Asıl başarı çalışanlara aittir. Gücün çeşitlilikten doğduğunun farkında olan Bristol-Myers Squibb farklı bir iş gücünü ve kapsamlı bir kültürü teşvik eder. Çalışan Kaynak Grupları ve çalışanlar için gelişim fırsatları bu kültürün yaratılmasını sağlar. Bristol-Myers Squibb yıllarca ardarda kadın yöneticiler ve çalışan ebeveynler için en iyi şirketlerden biri olarak takdir edilmiştir. Şirket, bundan başka, İnsan Hakları Kampanyası Vakfı’nın Eşitlikçi Şirketler İndeksi’ne de alınmıştır.

Dünyadaki sağlık bakım sorunları yıldırıcıdır. Gereksinimi olan hastalara yenilikçi ilaçlar sunarken hükûmetler, ödeyenler, hastalar, sağlık hizmeti sunanlar ve diğer paydaşlar ile birlikte çalışıp uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek gerekir. Hastaların kazanmasına yardım etme Misyonu’nun bir parçası olarak yapılan budur.