Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.

Daha fazla bilgi için bir hekim veya eczacıya başvurunuz.

Son Güncelleme Tarihi:
13.07.2015

 
 
 

Klinik Araştırmalar

Bristol-Myers Squibb, ciddi hastalıklarla mücadelede hastalara yardımcı olabilecek yenilikçi ilaçların araştırılması ve geliştirilmesi için 2014 yılında 4,5 milyar $ yatırım yapmıştır.

Yıllardır romatoid artrit, hepatit B, kanser, HIV/AIDS ve diyabet ilaçları da dahil olmak üzere hastaların ihtiyacı olan birçok yeni ilacı insan sağlığının hizmetine sunduk  İki üründen biri biyolojik maddelerden oluşan yaklaşık 55 adet geliştirme aşamasındaki bileşenimiz ile birlikte ürün grubumuz genişletmeye devam ediyoruz. Odaklandığımız hastalık alanları aşağıda sıralanmaktadır:
• İmmüno-Onkoloji
• Onkoloji
• İmmünoloji
• Kardiyovasküler
• Fibrotik Hastalıklar 
• Metabolizma Hastalıkları

Gerçek bilim ruhuyla kendimizi eğitime ve klinik deneylerimize ait bilgi ve verileri hastalarla, tıp/araştırma topluluklarıyla, medyayla, politika belirleyicileriyle ve toplumla paylaşmaya adadık. Bunu yaparken de ulusal mevzuatların bütünlüğünü koruyarak ve biyomedikal araştırmalara destek sağlayarak hasta mahremiyetini ve bilgilendirilmiş onayını koruyan PhRMA ve EFPIA gibi uluslararası ilaç pazarlama kurumlarının kamuya sunduğu “Principles for Responsible Clinical Trial Data Sharing” ilkelerine bağlı kalıyoruz.

"Her bir ürünün paha biçilemez etken maddesi, üreticisinin dürüstlüğüdür" inanışımıza uygun ilkelerle hastalar için çalışıyoruz.

Dr Elif Coşkunçay Yener,
BMS Türkiye Medikal Direktörü