Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.

Daha fazla bilgi için bir hekim veya eczacıya başvurunuz.

Son Güncelleme Tarihi: 26.04.2013

 
 
 
Misyonumuz

Hastaların ciddi hastalıklar ile mücadelesine yardımcı olan yenilikçi ilaçları keşfetmek, geliştirmek ve sunmak.


Taahhüdümüz

Her bir ürünün paha biçilemez içeriği onu yapanın dürüstlüğüdür. Hastalarımıza ve müşterilerimize, çalışanlarımıza, global topluluklarımıza, hissedarlarımıza, çevremize ve diğer paydaşlarımıza bu ilkemize olan inancımız doğrultusunda hareket etme sözü veririz. İşimizi standartlarını yüksek tuttuğumuz etik davranışlar ve etkin yönetim ile yaparız. Paydaşlarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için onlarla iletişim kurmayı ve şeffaf olmayı amaçlarız. Ekonomide, sosyal ilişkilerde ve çevremizde sürdürülebilirlik taahhüdümüzü ciddiye alırız ve bu beklenti ortaklarımız ile tedarikçilerimizi de kapsar.

Hastalarımıza ve müşterilerimize

Ciddi hastalıkları olan hastaların karşılanmamış medikal ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi, yüksek kaliteli ilaçları sağlamak için bilimsel mükemmellik ve biyofarmasötik araştırma ve geliştirme taahhüdü veririz. Hastaların yaşamlarını iyileştirip geliştiren ilaçlar aracılığı ile klinik ve ekonomik fayda sağlamak için bilimsel titizlik gösteririz. Ticari kullanıma sunulan ilaçlarımız hakkında yaygın ve kolay ulaşılabilir bilgi sağlamaya gayret ederiz.

Çalışanlarımıza

İş gücünde çeşitliliği ve kapsamlı bir kültürü benimseyip kabul ederiz. Çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği, profesyonel gelişimi, iş-özel yaşam dengesi ve onlara adil, saygılı davranılması en önemli önceliklerimizdendir.

Global topluluklarımıza

Topluluklarımızda sağlığı iyileştirip geliştiren ve sürdürülebilirliği destekleyen vicdan sahibi vatandaşlığı teşvik ederiz.

Hissedarlarımıza

Sürekli yüksek performans ve hisse değeri elde etmek için çaba gösteririz.

Çevremize

Doğal kaynakların korunmasını teşvik eder, operasyon ve ürünlerimizin çevreye verdiği etkiyi minimize etmeye çalışırız.