Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.

Daha fazla bilgi için bir hekim veya eczacıya başvurunuz.

Son Güncelleme Tarihi: 26.04.2013

 
 
 
Uyumluluk & Etik

Bristol-Myers Squibb dünya genelinde kurumsal anlamda etik ve doğruluk kültürünü sürdürmekte ve çalışmalarını etik ve doğruluk ilkelerine bağlı kalarak yürütmektedir. Taşeronlarımız, danışmanlarımız, tedarikçilerimiz, Bristol-Myers Squibb ile iş yapan kişiler ve tüm çalışanlarımızın yüksek etik ve doğruluk standartlarımızı bilmesi ve bu standartlara uyması gerekir.

Hastaların ciddi hastalıklarla mücadelesine yardımcı olan yenilikçi ilaçlar keşfetme, geliştirme ve sunma misyonumuzda, temiz ve sağlıklı bir çevreyi destekler ve toplumumuzun güven ve inancına yakışır politika ve uygulamalar benimseriz.

Çalışanlarımız
Her çalışanımızın yılda iki kez İş Davranış Kuralları ve Etiği Standartları eğitimimizi tamamlaması ve Standartları okuduğunu, anladığını, bunlara uygun şekilde davranacağını ve Standartların herhangi bir ihlalinden haberdar olmadığını onaylaması gerekir. Bu eğitimin zamanında tamamlanması istihdamın bir koşuludur. Standartlarımız etik ve global iş uygulamalarıyla ilgili geniş bir dizi konuyu ele alır.

İş idaresi ve etik standartlarımız (PDF: 7.5 MB)