Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez.

Daha fazla bilgi için bir hekim veya eczacıya başvurunuz.

Son Güncelleme Tarihi: 26.04.2013

 
 
 

Ortaklıklarımız

2012

Ağustos 2012’de Bristol-Myers Squibb tip 2 diyabetin tedavisinde GLP-1 agonistlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi odaklı bir biyo-eczacılık şirketi olan Amylin Pharmaceuticals’ı satın aldı.

AMYLIN

2011

Kasım 2011’de Bristol-Myers Squibb ve ASLAN Pharmaceuticals, araştırma aşamasındaki bir onkoloji komponentinin lisansı ve geliştirilmesi konusunda inovatif ortaklıklarını duyurdular.

ASLAN

Ekim 2011’de, Bristol-Myers Squibb ve Gilead Sciences, HIV'li hastalar için yeni bir sabit dozlu kombine ilacın geliştirilmesi ve pazarlaması için lisans anlaşması yaptıklarını duyurdular.

GILEAD

Eylül 2011’de, Bristol-Myers Squibb ve Ambrx, Inc., diyabet ve kalp yetmezliğinde yeni biyolojik maddeleri araştırma, geliştirme ve pazarlama programları için işbirliği yapacaklarını duyurdular.

AMBRX

Eylül 2011’de, Bristol-Myers Squibb ve Ono Pharmaceutical Co., Ltd., araştırma aşamasındaki bir kanser immünoterapisi, anti-PD-1 antikor için Bristol-Myers Squibb’in bölgesel haklarını genişletme ve Orencia®’nın Japonya’da ortak geliştirilme ve pazarlaması için stratejik bir anlaşma başlattılar.

ONO

Eylül 2011’de, Bristol-Myers Squibb enflamatuvar ve fibrotik hastalıkların tedavisi için yeni ilaçların keşfine ve ön geliştirmesine odaklı küçük moleküllü ilaç şirketi Amira Pharmaceuticals’ı satın aldı.

AMIRA

Temmuz 2011’de, Bristol-Myers Squibb ve Innate Pharma araştırma aşamasındaki bir immüno-onkoloji biyolojik maddesinin geliştirilmesi ve pazarlaması için küresel bir anlaşma imzaladıklarını duyurdular.

INNATE

2010

Aralık 2010’da, Bristol-Myers Squibb HIV için Faz 2 geliştirme aşamasında olan, günde bir kere oral yoldan alınan nükleosid revers transkriptaz inhibitörü festinavirin tüm dünyadaki üretim, geliştirme be pazarlama haklarını Oncolys BioPharma Inc’dan satın aldı.

ONCOLYS

Ekim 2010’da, Bristol-Myers Squibb, ZymoGenetics’i satın alarak mevcut ürünü RECOTHROM®’un (rekombinant) yanı sıra hepatit C, kanser ve diğer tedavi alanlarındaki ürün grubu varlıklarını korudu.

ZYMOGENETICS

Bristol-Myers Squibb ve Allergan, Inc. nöropatik ağrı tedavisinde oral bir ilacın geliştirilmesi ve pazarlaması için küresel anlaşma sağlandığını duyurdular.

ALLERGAN